CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. MANAGERUL – CATALIZATOR AL DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERII ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ
1.1. Conceptul de “manager” și caracteristicile acestuia
1.2. Tipuri de manageri, competențe și stiluri manageriale
1.3. Factorii formării managerului de succes

CAPITOLUL II. ANALIZA SISTEMULUI MANAGERIAL ȘI ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII “TARAN-IMPEX” Î.I.
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii “TARAN-IMPEX” Î.I.
2.2. Descrierea sistemului managerial aplicat în cadrul întreprinderii “TARAN-IMPEX” Î.I. Analiza SWOT
2.3. Analiza situației economico-financiare a întreprinderii “TARAN-IMPEX” Î.I.

CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPIRITULUI MANAGERIAL ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII “TARAN-IMPEX” Î.I.
3.1. Probleme și dificultăți ale sistemului managerial
3.2. Recomandări privind dezvoltarea spiritului antreprenorial în cadrul întreprinderii “TARAN-IMPEX” Î.I.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE