CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. MANAGERUL – CHEIA DE SUCCES ÎN DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERII
1.1. Managerul: esență, definire, specificul activității
1.2. Tipuri de manageri, stiluri de conducere și abilități de management
1.3. Factorii de succes în activitatea managerială

CAPITOLUL II. ANALIZA SISTEMULUI MANAGERIAL ȘI ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII MARIGOLD S.R.L.
2.1. Descrierea activității întreprinderii MARIGOLD S.R.L.
2.2. Analiza economico-financiară a activității întreprinderii MARIGOLD S.R.L.

CAPITOLUL III. ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA MANAGERIALA ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII MARIGOLD S.R.L.
3.1. Manageri din Republica Moldova și din străinătate: aspecte ale succesului în activitatea lor
3.2. Descrierea activității manageriale în cadrul întreprinderii MARIGOLD S.R.L.
3.3. Activitatea de management prin prisma funcțiilor manageriale în cadrul întreprinderii MARIGOLD S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE