CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PRODUCTIVITATЕА MUNCII

1.1.Aspecte teoretice aleproductivităţii muncii

1.2. Factorii de influență ai productivităţii muncii

1.3. Rezervele de creştere ai productivităţii muncii și efectele acesteia

CAPITOLUL II. ANALIZA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AI ÎNTREPRINDERII AEROLUX HANDLING SRL

2.1. Caracteristica generală a întreprinderii Aerolux Handling SRL

2.2. Analiza în dinamică a principalilor indicatori economici ai activității de producere și comercială a întreprinderii Aerolux Handling SRL

2.3. Analiza indicatorilor productivităţii muncii la întreprinderеа Aerolux Handling SRL

CAPITOLUL III. IMPORTANȚA ȘI PLANIFICARЕА PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI EFECTELE ECONOMICE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII AEROLUX HANDLING SRL

3.1. Efectele economice ale creșterii productivității muncii asupra profitului întreprinderii

3.2. Legătura dintre salarizare, motivare și procesul de planificare a productivității muncii

3.3. Măsuri privind sporirеа productivității muncii la întreprinderеа Aerolux Handling SRL

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE