CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Conceptul de proces de producţie în întreprinderile industriei alimentare.
1.1 Noţiunea şi structura procesului de producţie
1.2 Ciclul de producţie şi căile de micşorare a duratei lui
1.3 Particularităţile procesului de producţie în diferite ramuri ale industriei alimentare.

Capitolul 2. Caracteristica tehnico-economică a întreprinderii şi analiza procesului de producţie.
2.1 Caracteristica generală a întreprinderii
2.2 Poziţia întreprinderii în ramură şi benchmarking.
2.3 Analiza SWOT
2.4 Analiza procesului de producţie dupa destinatia operaţiilor
2.5 Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază a întreprinderii

Capitolul 3. Planul de măsuri pentru perfecţionarea organizării procesului de producţie şi reducerea duratei ciclului de producţie a întreprinderii
3.1 Măsuri de introducere a tehnicii noi şi tehnologiilor de producţie performante în procesul de producţie a întreprinderii
3.2 Măsuri de perfecţionare a organizării procesului de producţie şi reducerii ciclului de producţie

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE