CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Recrutarea resurselor umane – activitatea de bază a procesului de asigurare cu personal
1.1 Organizarea si intocmirea planului de recrutare a resurselor umane
1.2 Metode de recrutare a resurselor umane
1.3 Sursele de recrutare a resurselor umane

Capitolul II. Interdependenţa dintre recrutarea şi selecţia personalului.
2.1 Locul recrutării in strategia generală a firmei
2.2 Recrutarea personalului ca etapă de iniţiere a procesului de selecţie

Capitolul III. Perfecţionarea procesului de recrutare a personalului.
3.1 Dosarul de recrutare a personalului (a organizaţiei), redactarea corectă a documentelor: formular de candidatură, curriculum vitae şi scrisoarea de intenţie, redactarea CV-ului
3.2 Operaţiunile de imbunătăţire a termenelor de antrenare in procesul recrutării.

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE