INTRODUCERE

Capitolul I. Abordari teoretice ale problemei narcomaniei in literatura de specialitate
1.1. Mecanismele de formare a dependentei de droguri
1.2. Particularitatile de personalitate ale tinerilor narcomani
1.3. Factorii implicati in formarea narcomaniei
1.3.1. Predispozitia psihologica a adolescentilor spre folosirea substantelor narcotice – particularitatile de personalitate
1.3.2. Motivele folosirii drogurilor
1.3.3. Familia ca factor al narcomaniei
1.4. Profilaxia narcomaniei

Capitolul II. Cercetarea experimentala a particularitatilor de personalitate ale adolescentilor narcomani si relatiile lor cu mediul social
2.1. Proiectul de cercetare
2.2. Metodele de cercetare
2.3. Estimarea rezultatelor cercetarii experimentale
2.3.1. Particularitatile de personalitate ale tinerilor narcomani
2.3.2. Relatiile tinerilor narcomani cu mediul social

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ