CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA DEONTOLOGIA ÎN RELAȚIILE DE AFACERI
1.1. Abordări teoretice privind noțiunea de deontologie și evoluția conceptului de deontologie în afaceri
1.2. Principii de etică în relațiile de afaceri
1.3. Rolul și influența eticii în afaceri asupra performanțelor întreprinderii

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL DEZVOLTĂRII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII S.R.L. “TEHAGRODAS”
2.1. Caracteristica generală a activității întreprinderii S.R.L. “Tehagrodas”
2.2. Analiza economico-financiară și managerială a S.R.L. “Tehagrodas”
2.2. Analiza SWOT

CAPITOLUL III. EVALUAREA NORMELOR DE ETICĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII S.R.L. “TEHAGRODAS” ȘI MODALITĂȚILE DE APLICARE
3.1. Identificarea și evaluarea eticii manageriale specifice întreprinderii
3.2. Aplicarea principiilor deontologice ca condiție în succesul relațiilor de afaceri
3.3. Măsuri de îmbunătățire a eticii în cadrul întreprinderii S.R.L. “Tehagrodas”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE