CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I Leadership în cadrul organizaţiilor
1.1 Delimitări conceptuale
1.2 Leadership şi management
1.2.1 Relaţia dintre leadership şi management
1.2.2 Relaţia dintre lider şi manager
1.3 Teorii şi tipuri ale leadershipului
1.3.1 Teorii esenţiale ale leadershipului
1.3.2 Teoria lui Lickert

Capitolul II Supremaţia oamenilor în cadrul organizaţiilor
2.1 Cele 21 de legi incontestabile ale leadership-ului
2.2 Caracteristici esenţiale ale liderilor
2.3 Studiu de caz
2.4 Steve Jobs : profilul unui lider de succes

CAPITOLUL III  Studiu practic privind leadership-ul şi supremaţia organizaţiilor în cadrul companiilor din România
3.1 Argument asupra cercetării
3.2 Structura eşantionului
3.3 Interpretarea datelor şi testarea ipotezelor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE