CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. LIDERUL EFICIENT – CATALIZATOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI CONTEMPORANE

1.1. Scurt istoric al evoluției conceptului de leadership

1.2. Clasificarea principalelor tipuri de lideri

1.3. Calitățile formării unui lider de succes.

1.4. Principiile de leadership în cadrul managementului contemporan

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII „MOLDOVAHIDROMAȘ” S.A.

2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii „Moldovahidromaș” S.A.

2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Moldovahidromaș” S.A.

2.3. Analiza structurii resurselor umane și procedeelor manageriale bazate pe leadership

CAPITOLUL III. STUDIU PRACTIC PRIVIND FORMAREA LIDERILOR EFICIENȚI ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII „MOLDOVAHIDROMAȘ” S.A.

3.1. Descrierea cercetării

3.2. Structura eșantionului

3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor

3.3. Căi și modalități de dezvoltare a liderilor eficienți în cadrul întreprinderii „Moldovahidromaș” S.A.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE