CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Politica de contabilitate a întreprinderii
1.1 Elaborarea politicii de contabilitate
1.2 Dezvăluirea politicii de contabilitate

Capitolul 2. Model de întocmire a politicii de contabilitate a întreprinderii
2.1 Activele nemateriale
2.2 Mijloace fixe
2.3 Stocuri de marfuri şi materiale
2.4 Obiecte de mica valoare si scurta durata
2.5 Creante
2.6 Datorii
2.7 Venituri anticipate

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE