CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI
1.1. Planul de afaceri – definire și necesitatea utilizării
1.2. Exigentele și limitele unui plan de afaceri
1.3. Structura și conținutul unui plan de afaceri

CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ-PLANUL DE AFACERI AL „CIMIȘLIA AGROFIRMA” S.A.
2.1 Prezentarea intreprinderii
2.2 Planul de marketing al intreprinderii
2.3 Managementul si planul operațional
2.4 Programa financiara a intreprinderii

CAPITOLUL III. ASPECTE PRACTICE ALE UNUI PLAN DE AFACERI
3.1 Probleme intilnite la elaborea planului de afaceri
3.2 Recomandari privind diminuarea problemelor intilnite la intreprindere

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE