CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Importanţa şi rolul planului de afaceri în activitatea întreprinderii
1.1. Importanţa şi avantajele planului de afaceri
1.2. Structura planului de afaceri

Capitolul II. Analiza economico-financiară a gospodăriei ţărăneşti „Moara lui Ion Guzun” Î.I.
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii individuale „Moara lui Ion Guzun”
2.2 Analiza veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii
2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii

Capitolul III. Planul de afaceri a întreprinderii individuale „Moara lui Ion Guzun”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE