CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Importanţa şi rolul planului de afaceri în activitatea întreprinderii.
1.1. Importanţa şi avantajele planului de afaceri.
1.2. Structura planului de afaceri.

Capitolul II. Analiza economico-financiară a gospodăriei ţărăneşti „Moara lui Ion Guzun” Î.I.
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii individuale „Moara lui Ion Guzun”.
2.2 Analiza veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii.
2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii

Capitolul III. Planul de afaceri a întreprinderii individuale „Moara lui Ion Guzun”.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE