CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. S.C. „SIR BUILDING S.R.L.” – PREZENTARE GENERALĂ
1.1. Scurt istoric
1.2. Obiectul de activitate
1.3. Sistemul organizatoric – funcţional
1.4. Evoluţia activităţii economico – financiare în perioada 2008 – 2009

CAPITOLUL II. ANALIZA CONDIŢIILOR MEDIUL INTERN AL S.C. „SIR BUILDING” ŞI A INFLUENŢEI ACESTORA ASUPRA PLANULUI DE AFACERI
2.1. Analiza diagnostic a poziţia concurenţiale a întreprinderii pe baza stării economico – financiare
2.2. Descrierea portofoliului de produse şi servicii cu care întreprinderea răspunde provocărilor mediului concurenţial
2.3. Analiza diagnostic a mixului de marketing cu care S.C. „Sir Building” S.R.L. abordează piaţa specifică
2.4. Diagnosticarea sistemului managerial prin prisma climatului şi a culturii organizaţionale, a politicii în domeniul comunicării şi resurselor umane

CAPITOLUL III. ANALIZA CONTRIBUŢIEI MEDIULUI EXTERN LA FUNDAMENTAREA ŞI ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI AL S.C. „SIR BUILDING” S.R.L.
3.1. Analiza structurii şi evaluarea potenţialităţii factorilor macromediului
3.2. Analiza influenţei exercitate de factorii macromediului asupra planului de afaceri al S.C. „Sir Building” S.R.L.
3.3. Sinteza diagnosticului în medii concurenţiale asupra S.C. „Sir Building” S.R.L.
CAPITOLUL IV. PROPUNERI DE RECONSIDERARE A OBIECTIVELOR PLANULUI DE AFACERI AL S.C. „SIR BUILDING” S.R.L., PRIN ADAPTAREA LA CONFIGURAŢIA FUNCŢIONALĂ A STRUCTURII ŞI STĂRII FACTORILOR MEDIULUI DE AFACERI

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE