CUPRINS

INTRODUCERE

1. PLANUL DE AFACERI – CONCEPTE TEORETICE, ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACESTUIA
1.1. Planul de afaceri – concept şi importanţa elaborării
1.2. Structura planului de afaceri
1.3. Etapele procesului de elaborare a planului de afaceri

2. CARACTERISTICA GENERALĂ ȘI ANALIZA ACTIVITĂȚII COMPANIEI MOLDOVAHIDROMAȘ S.A.
2.1. Moldovahidromaș S.A. – descrierea companiei și a produselor ei
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai companiei Moldovahidromaș S.A.
2.3. Analiza SWOT

3. ANALIZA PLANULUI DE AFACERI A COMPANIEI MOLDOVAHIDROMAȘ S.A.
3.1. Etapele de elaborare a planului de afaceri pentru Moldovahidromaș S.A. şi structura lui
3.2. Analiza mediului extern
3.3. Analiza pieței de desfacere și a concurenților
3.4. Importanța întocmirii planului de afaceri în luarea deciziilor manageriale în cadrul companiei Moldovahidromaș

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE