CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Importanța și cerințele față de planul de afaceri în economia de piață
1.1. Oportunitatea economică a unei noi afaceri
1.2. Definirea şi tipurile planului de afaceri
1.3. Importanţa şi cerinţele planului de afaceri în economia de piaţă
1.4. Necesitatea elaborării planului de afaceri
1.5. Scopul și funcțiile planului de afaceri
1.6. Utilitatea unui plan de afaceri

CAPITOLUL II. Elaborarea și conținutul planului de afaceri a școlii de arte
2.1. Structura planului de afaceri
2.1.1. Pagina de titlu
2.1.2. Cuprins
2.1.3. Sumar
2.1.4. Descrierea afacerii și obiectivelor
2.1.5. Produsul sau serviciul
2.1.6. Planul de marketing
2.1.7. Concurenții
2.1.8. Amplasarea
2.1.9. Strategii
2.1.10. Plan operațional
2.1.11. Managementul și personalul
2.1.12. Plan financiar

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE