CUPRINS

INTRODUCERE

1. Planificarea strategică — rolul ei în organizarea unei afaceri

2. Planul de afaceri — noţiunea, esenţa, etapele şi tipurile de planuri în management

3. Factorii ce influienţiază asupra planului de afaceri

4. Fundamentarea alegerii strategii, importanţa,metodele de abordare şi elaborarea modelelor strategiei în firme

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE