CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. FUNDAMENTELE TEORETICE PRIVIND PLANIFICAREA STRATEGICĂ ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ
1.1. Bazele teoretice ale planificării strategice
1.2. Factorii ce afectează planificarea strategică
1.3. Experienţa băncilor internaţionale de succes în problemele planificării strategice

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ CA SUPORT AL PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII B.C. „PROCREDIT BANK” S.A.
2.1. Analiza de management a B.C. „ProCredit Bank” S.A.
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii B.C. „ProCredit Bank” S.A.
2.3. Analiza procesului strategic din cadrul companiei B.C. „ProCredit Bank” S.A.

CAPITOLUL III. ELABORAREA PLANULUI STRATEGIC AL COMPANIEI BC “PROCREDIT BANK”
3.1. Poziționarea strategică și factorii de success ai companiei B.C. „ProCredit Bank” S.A.
3.2. Elaborarea strategiei de dezvoltare a companiei B.C. „ProCredit Bank” S.A.
3.3. Aspecte de optimizare a procesului strategic în cadrul companiei B.C. „ProCredit Bank” S.A.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE