CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI MANAGERIALE
1.1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială
1.2. Etapele carierei manageriale
1.3. Tipuri de carieră managerială

Capitolul II. MANAGEMENTUL CARIEREI
2.1. Impactul mediului intern şi ambiant asupra carierei manageriale
2.2. Planificarea carierei organizaţionale şi a carierei individuale a managerului
2.3. Gestiunea şi dezvoltarea carierei manageriale

Capitolul III. PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI CARIEREI ÎN CADRUL S.A.”MOLDOVAHIDROMAŞ”
3.1. Caracteristica activităţii economice a S.A.”Moldovahidromaş”
3.2. Cultura organizaţională ca factor primordial în evoluţia carierei manageriale
3.3. Studiul mediului intern al S.A.”Moldovahidromaş” şi direcţii de perfecţionare a carierei manageriale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE