CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. RESURSELE UMANE CA FACTOR IMPORTANT ÎN CREȘTEREA ECONOMICĂ
1.1. Conţinutul şi obiectivele managementului resurselor umane
1.2. Etapele de bază în evoluția managementului resurselor umane
1.3. Analiza modelelor de planificare a resurselor umane

CAPITOLUL II. PLANIFICAREA ȘI ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE
2.1. Caracterstica dimensiunii planificării resurselor umane
2.2. Planificarea strategică a resurselor umane
2.3. Întocmirea planului de recrutare a resurselor umane
2.4. Măsuri de perfecționare a managementului resurselor umane

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE