CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I
1. Resursele umane in contextul valorilor şi resurselor intreprinderii
1.1 Rolul şi importanţa resurselor umane in asigurarea creşterii economice a intreprinderii
1.2 Analiza disponibilului de personal in cadrul intreprinderii
1.3 Metodologia previziunii necesarului de resurse umane

Capitolull II
2. Caracteristica generală a S.A. „Moldtelecom”, Floreşti
2.1 Caracteristica generală a companiei
2.2 Analiza situaţiei existente privind personalul intreprinderii S.A. „Moldtelecom”

Capitolul III
3. Planificarea necesarului de resurse umane
3.1 Modalităţi de planificare a efectivului de personal
3.2 Oportunităţi de imbunătăţire a efectivului de personal

Capitolul IV
4. Protecţia muncii
4.1 Instrucţiune şi instructaj in S.A. „Moldtelecom”
4.2 Serviciul medical
4.3 Contractul colectiv de muncă
4.4 Contractul individual de muncă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE