CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1
1.1 Abordarea conceptuală a managementului resurselor umane
1.2 Strategii motivaţionale in domeniul managementului resurselor umane
1.3 Principiile generale ale sistemelor motivaţionale
1.4 Abordarea principalelor sisteme de salarizare

Capitolul 2
2.1 Caracteristica intreprinderii
2.2 Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază ai intreprinderii
2.3 Analiza vinzărilor
2.4 Analiza consumurilor şi cheltuielilor
2.5 Analiza situaţiei financiare
2.6 Analiza managmentului resurselor umane la intreprindere
2.7 Analiza metodelor de motivare a personalului
2.8 Analiza de corelaţie

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE