CUPRINS

INTRODUCERE

1. Necesitatea managementului planificării efectivului de personal.

2. Planificarea, selecţia, formarea şi promovarea personalului.

3. Analiza activităţii economico – financiare.

4. Căile de perfecţionare a efectivului de personal la S.A.”Incomlac”.

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE