CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I – Conţinutul şi etapele de elaborare a planurilor la intreprinderile industriale
1.1. Esenţa şi sarcinile planificării in intreprinderi
1.2. Tipologia şi structura planurilor
1.3. Informaţia iniţială pentru elaborarea planurilor
1.4. Etapele de elaborare a planurilor in intreprinderi

CAPITOLUL II – Caracteristica tehnico-economică a intreprinderii О.M. “Ungheni –Vin“ S.A
2.1. Istoricul intreprinderii
2.2. Analiza tehnico – economică a intreprinderii

CAPITOLUL III –Elaborarea planului anual al secţiei de imbuteliere a vinului la intreprinderea О.M. “Ungheni –Vin“ S.A.
3.1. Planul de producere
3.2.Planul dezvoltării tehnice
3.3. Planul aprovizionării tehnico-materiale
3.4.Planul muncii şi al fondului de salarizare
3.5.Planul costului de producţie şi al rezultatelor financiare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE