CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Fundamentarea strategiei de firmă
1.1. Profilul companiei
1.2. Istoria dezvoltării
1.3. Structura companiei
1.4. Obiectivul şi obictivele procesului de planificare strategica
Capitolul II. Analizele în procesul de planificare strategică
2.1 Analiza actorilor interni
2.2 Analiza actorilor externi
2.3 Analiza S.W.O.T.

Capitolul III. Elaborarea strategiei de firmă
3.1. Identificarea problemelor strategice
3.2. Analiza problemelor strategice
3.3 Elaborarea planului de acţiuni

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE