CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. DELIMITĂRI TEORETICE ALE MICULUI BUSINESS
1.1. Emergenţa şi dezvoltarea micului business ca imperativ al dezvoltării economiei naţionale
1.2. Rolul şi importanţa micului business
1.3. Noua ordine în afaceri

Capitolul II. MICUL BUSINESS ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Debutul micului business în Republica Moldova
2.2. Cadrul normativ al micului business
2.3. Tendinţele dezvoltării micului business
Capitolul III. SECTORUL MICULUI BUSINESS ÎN RAIONUL LEOVA
3.1. Între realizări şi perspective

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE