CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Importanta personalului in sectorul serviciilor, in general si in sectorul bancar, in particular
1.1 Importanta personalului in sectorul serviciilor, in general
1.2 Importanta personalului in sectorul bancar, in particular

CAPITOLUL II. Clasificarea personalului unei banci
2.1 Personalul din front-office
2.2 Personalul din back-ofiice

CAPITOLUL III. Personalul – „canal de distributie si promovare” a serviciilor bancare
CAPIOLUL IV. Personalul bancar si calitatea serviciilor oferite de banca

CAPITOLUL V. Studiu de caz – Strategia de personal a BRD Groupe Société Générale
5.1 Recrutarea si selectia resurselor umane
5.2 Retinerea personalului in cadrul BRD

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE