CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I.Bazele teoretico-ştiinţifice ale conceptului de remunerare a muncii
1.1.Definirea salariului şi caracteristicile politicii de salarizare
1.2 Organizarea remunerării muncii in Republica Moldova

CAPITOLUL II: Diagnosticarea situaţiei economico-financiare la О.M. “EFES Vitanta Moldova Brewery” S.A
2.1 Caracteristica intreprinderii şi poziţia sa in ramură
2.2 Cercetări de marketing
2.3 Analiza indicatorilor economico – financiari de bază
2.4 Analiza resurselor umane şi remunerării muncii
2.5 Analiza de corelaţie a dependendenţei productivităţii muncii de factorii:
a) ponderea cheltuielelor şi consumurilor privind retribuirea muncii din costul total;
b) ponderea muncitorilor din total număr de angajaţi;
c) costul la 1 leu producţie marfă;
d) timpul.
2.6. ANALIZA SWOT

CAPITOLUL III: Proiectul de măsuri pentru perfectionarea remunerării muncii la О.M. “EFES Vitanta Moldova Brewery” S.A
3.1 Măsuri de perfecţionare a remunerării muncii pentru diferite categorii de personal
3.2 Introducerea sistemului de premiere performante
3.3 Partea tehnologică

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE