CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA PRODUCȚIEI ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII
1.1. Noțiuni și elemente de bază privind organizarea producției
1.2. Metode performante de organizare a producţiei

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂȚII COMERCIALE „ROMANO EXIM TRADING” SRL
2.1. Prezentarea generală a companiei
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDEREA „ROMANO EXIM TRADING” SRL „
3.1. Specificul organizării producţiei întreprinderii
3.2. Căi de perfecţionare a organizării producţiei întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE