CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I
ESENŢA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ŞI DIRECŢII DE PERFECŢIONARE A LUI.
1.1. Esenţa managementului resurselor umane
1.2. Etapele managementului resurselor umane
1.3. Direcţii de perfecţionare a managementului resurselor umane

CAPITOLUL II
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INTREPRINDERII S.A. „VINĂRIA-BARDAR”
2.1. Caracteristica generală a S.A. „Vinăria-Bardar” 28
2.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai intreprinderii
2.3. Analiza vinzărilor
2.4. Analiza producţiei
2.5. Analiza resurselor umane
2.6. Analiza structurală a cheltuielilor şi costului producţiei
2.7. Analiza situaţiei financiare a intreprinderii
2.8. Analiza de corelaţie a dependenţei productivităţii muncii de factorii de bază

CAPITOLUL III
PLANUL DE MĂSURI PENTRU PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE LA S.A. „VINĂRIA-BARDAR”
3.1. Reorganizarea funcţiei de personal şi perfecţionarea algoritmului ştiinţific
3.2. Elaborarea strategiei şi politicii in domeniul resurselor umane
3.3. Măsuri de imbunătăţire a procesului de motivare şi stimulare materială a personalului
3.4. Argumentarea procesului tehnologic

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE