CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I – Structura procesului de muncă şi metodele de studiere a timpului de muncă
1.1. Structura timpului de muncă
1.2.Fotografierea timpului de muncă
1.4.Cronometrarea timpului de muncă

CAPITOLUL II – Analiza situaţiei existente in domeniul RU la intreprinderea О.M. “Ungheni –Vin“ S.A
2.1. Istoricul intreprinderii
2.2. Analiza tehnico – economică a intreprinderii
2.3. Analiza MRU la intreprindere
2.4. Normarea muncii la punerea sticlelor in lăzi
2.5. Organizarea remunerării muncii
2.6. Analiza economică a indicatorilor resurselor umane
2.7. Analiza SWOT in domeniul MRU

CAPITOLUL III – Proiect de măsuri de perfecţionare MRU la intreprinderea О.M. “Ungheni –Vin“ S.A.
3.1. Măsuri de perfecţionare a organizării MRU
3.2. Măsuri de perfecţionare a organizării locurilor de muncă
3.3. Măsuri de perfecţionare a normării muncii
3.4. Măsuri de perfecţionare a organizării remunerării muncii
3.5. Sistematizarea măsurilor şi evaluarea eficienţei economice

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE