CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONCEPŢIA DE MANAGEMENT A RESURSELOR UMANE
1.1. Definirea managementului resurselor umane
1.2. Caracteristica etapelor managementului resurselor umane
1.3. Organizarea funcţiei de personal în întreprindere

CAPITOLUL II. ANALIZA TEHNICO – ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII DE PRODUCERE A ÎNTREPRINDERII
2.1. Caracteristica ramurii.
2.2. Analiza principalilor indicatori tehnico – economici ai S.A. „Carmez”
2.3. Cercetări de marketing la S.A. „Carmez”
2.4. Analiza activităţii de producţie
2.5. Diagnosticarea managementului resurselor umane
2.6. Analiza managementului resurselor umane pe domenii de activitate
2.7 Analiza financiară a S.A. „CARMEZ”
2.8. Analiza de corelaţie a productivităţii muncii
2.9. Analiza SWOT în domeniul managementului resurselor umane

CAPITOLUL III. PROIECTUL DE MĂSURI DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE LA ÎNTREPRINDEREA S.A. „CARMEZ”
3.1. Măsuri de perfecţionare a organizării managementului resurselor umane la întreprinderea S.A. „Carmez”
3.2. Procesul de producere a salamului „De Casă”
3.3. Introducerea tehnicii şi tehnologiilor noi de producţie
3.4. Sistematizarea planului de măsuri

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE