CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Managementul aprovizionării intreprinderii din industria alimentară cu materie primă
1.1. Componenţa resurselor materiale şi clasificarea lor . Noţiunea de materie primă
1.2. Managementul aprovizionării intreprinderilor din industria alimentară cu materie primă. Contractul – forma juridică a legăturilor economice intre intreprindere şi furnizor
1.3. Metodologia de determinare a necesarului intreprinderii in materie primă şi materiale . Elaborarea balanţelor de resurse materiale

Capitolul 2 . Caracteristica tehnico-economică şi managementul aprovizionării cu materie primă şi materiale a intreprinderii
2.1. Caracteristica generală a intreprinderii. Poziţia intreprinderii in ramură
2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază ai intreprinderii
2.3. Evaluarea managementului aprovizionării intreprinderii cu materie primă şi materiale. Poziţia şi sarcinile compartimentului de aprovizionare in structura organizatorică a intreprinderii
2.4. Studierea zonei de materie primă a intreprinderii
2.5. Calcularea indicatorilor utilizării materiei prime şi materialelor şi depistarea rezervelor de creştere a eficienţei folosirii lor la intreprindere
2.6. Analiza SWOT

Capitolul 3. Planul de măsuri pentru perfecţionarea managementului aprovizionării intreprinderii cu materie primă şi materiale
3.1. Măsuri de planificare a necesarului intreprinderii in materie primă şi materiale . Elaborarea graficului de recepţie a materiei prime
3.2. Măsuri de perfecţionare a managementului aprovizionării intreprinderii cu materie primă şi materiale
3.3. Calculul eficienţei economice a măsurilor propuse

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE