CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. BAZELE METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII CREANȚELOR
1.1. Noţiuni generale privind componenţa şi clasificarea creanţelor
1.2. Probleme aferente recunoasterii si evaluarii creantelor

CAPITOLUL 2. ASPECTELE PROBLEMATICE ALE CONTABILITĂȚII CREANȚELOR
2.1. Contabilitatea creanţelor comerciale
2.2. Contabilitatea creanţelor personalului
2.3. Contabilitatea altor creanţe

CAPITOLUL 3. DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI IN RAPOARTELE FINANCIARE PRIVIND CREANŢELE ENTITĂŢII ŞI GESTIUNEA ACESTORA
3.1. Modul de reflectare a creanţelor în rapoartele financiare
3.2. Gestiunea creanţelor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE