CUPRINS

INTRODUCERE

1. Introducere
2. Evoluţia şi diagnosticul în domeniul prestării serviciilor publice de interes local sub aspectul descentralizării.
3. Regimul juridic al formelor de gestiune a serviciilor publice de interes local
4. Concluzii şi recomandări de optimizare a activităţii serviciilor publice de interes local
5. Propuneri pentru mecanismul de implementare al recomandărilor
6. Bibliografie

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE