CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: PASIVUL BILANŢIER – ORIGINEA SURSELOR DE FINANŢARE.
1.1. Caracteristica pasivului bilanţier
1.2. Elementele de bază ale pasivului patrimonial
1.3. Caracteristica generală a componentelor pasivului
1.3.1. Caracteristica capitalului propriu şi rezervei
1.3.2. Caracteristica datoriilor
1.3.3. Caracteristica provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli
1.3.4. Conturile de regularizare şi asimilare

CAPITOLUL II: CONTABILITATEA ELEMENTELOR PASIVULUI PATRIMONIAL.
2.1. Contabilitatea capitalului statutar
2.2. Capitalul statutar şi contul de pasiv 311 „Capital statutar”
2.3. Capitalul suplimentar şi contul de pasiv 312 „Capital suplimentar”
2.4. Contabilitatea rezervelor şi conturile de pasiv ale acestora
2.5. Capitalul secundar şi conturile lui de pasiv
2.6. Contabilitatea datoriilor şi conturile de evidenţă ale acestora
2.6.1. Datoriile finanaciare şi conturile de pasiv ale lor
2.6.2. Datoriile comerciale şi conturile de pasiv ale acestora

CONCLUZII

BIBLIOGRFIE