CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: BAZELE TEORETICE ALE FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI TREZORERIAL ȘI TREZORIEI TERITORIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
1.1 Conceptul, rolul și funcțiile trezoreriei teritoriale
1.2 Sistemul trezorerial în Republica Moldova
1.3 Reglementarea funcționării trezoreriei teritoriale în RM

CAPITOLUL II: SISTEMUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A TREZORERIEI TERITORIALE
2.1 Încasarea şi evidenţa veniturilor bugetului local
2.2 Efectuarea și evidența cheltuielilor publice locale
2.3 Documente de plată utilizate în procesul exeuției de casă a bugetului local

CAPITOLUL III: OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII TREZORERIALE PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1 Sitemul trezorerial: practici internaționale – asemănări și deosebiri
3.2 Probleme în funcționarea sistemului trezorerial local
3.3 Perfecționarea activității trezoreriei teritoriale
CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE