CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspecte generale privind managementul resurselor umane
1.1. Conceptul de management al resurselor umane
1.2. Conţinutul actual al noţiunii de personal
1.3. Resursele umane, principala resursă a firmei
1.4. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei
1.5. Principalele activităţi specifice managementului resurselor umane
1.6. Tipuri de specialişti în managementul resurselor umane

Capitolul II. Selecţia resurselor umane
2.1. Definire şi caracteristici
2.2. Metode de selecţie
2.3. Procesul de selecţie a Resurselor Umane
2.4. Testele utilizate pentru selecţia Resurselor Umane
2.4.1. Tipologia testelor pentru selecţia Resurselor Umane
2.4.2. Evaluarea testelor
2.5. Alte metode de selecţie
2.5.1. Referinţele
2.5.2. Centrele de evaluare
2.5.3. Chestionarele
2.5.4. Examenul medical

Capitolul III. Selecţia resurselor umane în cadrul S.C. CONARG S.A
3.1. Prezentarea societăţii „CONARG „S.A.
3.2. Prezentarea unităţii de documentare din perspectiva resurselor umane
3.3. Atribuţiile, competenţele si responsabilităţile biroului de resurse umane
3.4. Procesul de recrutare şi selecţie a personalului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE