INTRODUCERE

CAPITOLUL I Consideratii generale privind participantii in procesul penal
1.1 Notiunea de participant in procesul penal
1.2 Notiunea de parte in procesul penal
1.3 Instantele de judecata
1.4 Ministerul Public
1.5 Organele de cercetare penala
1.6 Aparatorul
1.7 Auxiliarii procesuali
1.8 Partile in procesul penal. Scurta prezentare
1.9 Faptuitorul-Invinuitul-Inculpatul-Condamnatul
1.10 Partea vatamata
1.11 Partea civila
1.12 Partea responsabila civilmente

CAPITOLUL II Participarea succesorilor in procesul penal
2.1 Notiune si caracterizare
2.2 Cazuri in care succesorii pot interveni in procesul penal
2.3 Pozitie procesuala

CAPITOLUL III Reprezentarea in procesul penal
3.1 Notiune si caracterizare
3.2 Tipologia reprezentantilor
3.3 Reprezentantii legali
3.4 Reprezentantii conventionali
3.5 Cazuri in care intervine reprezentarea procesual penala
3.6. Pozitie procesuala

CAPITOLUL IV Substituitii procesuali
4.1 Notiune si caracterizare
4.2 Cazuri in care se pot efectua acte procedurale prin substituire
4.3 Pozitie procesuala

CAPITOLUL V Consideratii finale
5.1 Comparatie intre participantii in procesul penal si participantii in procesul civil

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE