CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Planificarea, funcţie a managementului producţiei industriale.
1.1.Tipologii de planificare.
1.2.Planul de dezvoltare economico – socială a unei intreprinderi de produse industriale.
1.3.Planul “producţiei industrială”: cerinţe de bază, date de pornire şi etape de elaborare.

Capitolul II: Analiza activităţii intreprinderii.
2.1. Analiza situaţiei generale a industriei de prelucrare
2.2.Caracteristica de bază a intreprinderii SA „Ungheni-Vin”

Capitolul III: Elaborarea planului anual a secţiei de imbuteliere a vinurilor
3.1. Planificarea programei de producţie in indicatori fizici si valorici
3.2. Planificarea aprovizionării tehnico-materiale
3.3. Calculul efectului economic la inlocuirea liniei de imbuteliere
3.4. Planificarea costului de producţie şi a rezultatelor financiare

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE