CUPRINS

INTRODUCERE

I. BAZELE TEORETICE ALE ORGANIZĂRII ŞI PLANIFICĂRII ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE
1.1. Organizarea şi planificarea – funcţii de bază ale managementului
1.2. Bazele metodologice ale organizării muncii
1.3. Metoda şi indicatorii estimării eficienţei economice a producţiei viticole

II. ORGANIZAREA, PLANIFICAREA ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ A PRODUCŢIEI VITICOLE
2.1. Evoluţia şi eficienţa economică a producţiei viticole
2.2. Organizarea producţiei şi a muncii în viticultură
2.3. Planificarea producţiei viticole

III. DIRECŢIILE PERFECŢIONĂRII ORGANIZĂRII, PLANIFICĂRII ŞI SPORIRII EFICIENŢEI ECONOMICE A PRODUCŢIEI VITICOLE
3.1. Perfecţionarea şi eficienţa organizării muncii în viticultură
3.2. Elaborarea normelor şi normativelor şi utilizarea lor în procesul planificării producţiei viticole
3.3. Evidenţierea rezervelor de sporire a eficienţei şi prognozarea dezvoltării producţiei viticole

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE