CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I „Sistemul tarifar de remunerare a muncii la intreprinderile din Republica Moldova”
1.1.Motivarea şi salarizarea angajaţilor
1.2.Noţiune de salariu.
Principii de salarizare.
1.3.Sistemul tarifar de remunerare a muncii
1.4.Reţeaua tarifară unică
1.5.Forme şi variante in sistemul tarifar
de remunerare a muncii
1.6.Structura fondului de salarizare

Capitolul II „Analiza situaţiei existente in domeniul MRU la intreprindere SA”Romaneşti-Vin”
2.1.Caracteristica intreprinderii,poziţia in ramură
2.2.Analiza indicatorilor tehnico-economici
2.3.Analiza generală a MRU la intreprindere
2.4.Analiza MRU pe domenii
2.4.1.Analiza etapelor MRU
2.4.2.Normarea muncii
2.4.3.Organizarea remunerării muncii
2.4.4.Analiza economică a indicatorilor MRU
2.5.Analiza SWOT in domeniul MRU

Capitolul III „Proiect de măsuri de perfecţionare a MRU”
3.1.Măsuri de perfecţionare a organizării MRU
3.2.Măsuri de perfecţionare a normării şi salarizării
3.3.Măsuri de perfecţionare a organizării locurilor de muncă
3.4.Sistematizarea măsurilor

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE