CUPRINS

INTRODUCERE

2. Produs nou. Etapele fabricării noilor produse
2.1 Conceptul de produs. Crearea produsului nou.
2.2 Etapele procesul de creare a unui produs nou.
3. Analiza activităţii economice a intreprinderii SA “Bucuria”
3.1 Analiza activităţii de producere a produselor noi
3.1.1 Analiza pieţei
3.1.2 Formarea preţurilor
3.1.3 Distribuţia
3.2 Organizare procesului de producere a produselor noi
3.2.1 Tipul de produs şi cercetările de marketing
3.2.2 Caracteristica materiei prime
3.2.3 Costul de producţie pentru ciocolată
3.2.4 Măsuril indreptate spre inovare in anul 2007

CONCUZIE

BIBLIOGRAFIE