CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA PROCESUALĂ
1.1. Notiuni introductive ale organizarii procesuale
1.2. Elemente componente

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA STRUCTURALA
2.1. Structura organizatorica
2.2. Criterii de structurare organizatorica
2.3. Organizarea informala

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE