INTRODUCERE

Capitolul I PREZENTAREA SOCIETATII SOLIV SRL
1.1 Obiectul si structura SC SOLIV SRL
1.2 Conducerea si controlul societatii
1.3 Analiza productiei obtinute
1.4 Analiza cheltuielilor si veniturilor
1.5 Principalii indicatori economico – financiari

Capitolul II PRINCIPII, METODE, FORME DE ORGANIZARE A STOCURILOR
2.1 Continutul si structura stocurilor si a productiei in curs
2.2 Obiectivele si factorii organizarii contabilitatii stocurilor si productiei in curs
2.3. Evaluarea stocurilor si a productiei in curs
2.4. Organizarea sistemului informational – contabil al stocurilor si productiei in curs de executie
2.5. Organizarea contabilitatii analitice a stocurilor
2.6. Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor si productiei in curs de executie

Capitolul III ORGANIZAREA CONTABILITATII STOCURILOR PE EXEMPLUL SC ,,SOLIV” SRL
3.1 Contabilitatea materiilor prime si materialelor consumabile Continutul si functia conturilor
3.2 Contabilitatea obiectelor de inventar
3.3 Contabilitatea productiei in curs de executie
3.4 Contabilitatea produselor
3.5 Contabilitatea marfurilor

Capitolul IV CONTABILITATEA DE GESTIUNE
4.1 Delimitari si structuri privind contabilitatea de gestiune
4.2 Structuri privind costurile
4.3 Modalitatea de stabilire a costurilor directe de productie, indirecte si auxiliare la SC SOLIV SRL

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE