CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspecte teoretice privind stocurile de mărfuri și materiale
1.1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea stocurilor de mărfuri și material
1.2. Modul de constatare şi evaluare a stocurilor de mărfuri și materiale

Capitolul II. Particularităţile contabilităţii stocurilor de mărfuri și materiale la S.A.”Stejaur-Market”
2.1. Organizarea şi ţinerea contabilităţii materialelor
2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea obiectelor de mică valoare și scurtă durată
2.3. Contabilitatea mărfurilor
2.4. Prezentarea stocurilor de mărfuri și materiale în rapoartele financiare

Capitolul III. Auditul stocurilor de mărfuri și materiale în cadrul S.A. “Stejaur-Market”
3.1. Reglementarea normativă şi legislativă a auditului stocurilor de mărfuri și materiale
3.2. Organizarea auditului stocurilor de mărfuri și materiale în cadrul entităţii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE