CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. BAZELE CONCEPTUALE ALE ORGANIZĂRII SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1.1. Particularităţile activităţii şi finanţării instituţiilor de învăţământ superior şi influenţa acestora asupra modului de organizare a contabilităţii
1.2. Bugetarea şi utilizarea resurselor financiare – funcţie de bază a organizării contabilităţii în instituţiile de învăţământ superior
1.3. Diversitatea aspectelor economico-juridice ale organizării contabilităţii în instituţiile de învăţământ superior

CAPITOLUL II. ASPECTE PROBLEMATICE ALE CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PUBLICE ŞI CĂI DE SOLUŢIONARE
2.1. Probleme ale contabilităţii finanţărilor, cheltuielilor bugetare şi modalităţi de soluţionare a acestora
2.2. Perfecţionarea organizării contabilităţii mijloacelor speciale din studii cu plată şi din alte plăţi şi servicii prestate de instituţiile de învăţământ publice
2.3. Aspecte ale contabilităţii mijloacelor fixe
2.4. Perfecţionarea contabilităţii decontărilor cu personalul şi cu studenţii
2.5. Rapoartele privind executarea bugetelor instituţiilor de învăţământ superior publice

CAPITOLUL III. PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PRIVATE
3.1. Consideraţii generale privind veniturile şi cheltuielile din prestarea serviciilor în instituţiile de învăţământ private
3.2. Aspecte problematice ale contabilităţii veniturilor din prestarea serviciilor de pregătire a specialiştilor
3.3. Particularităţi privind contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE