CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Cadrul legal al antreprenoriatului
1.1. Reglementarea juridică a fondării şi înregistrării antreprenoriatului
1.1.1. Fondarea şi înregistrarea antreprenorului persoană fizică
1.1.2. Fondarea şi înregistrarea antreprenorului persoană juridică
1.2. Reglamentarea juridică a activităţii de antreprenoriat
1.2.1. Obţinerea autorizaţii
1.2.2. Ţinerea evidenţei contabile
1.2.3. Activitatea antreprenorului în limitele concurenţei loiale
1.2.4. Contribuţia cu taxe şi impozite la cheltuielile publice
1.2.5. Protecţia mediului ambiant
1.2.6. Respectarea standartelor de calitate a mărfurilor
1.3. Probleme ce ţin de reglementarea antreprenoriatului
1.3.1. Problemele şi perspectivele dezvoltării antreprenoriatului în RM
1.3.2. Politica de stat în domeniul micului business
1.4. Analiza formelor organizatorico-juridice ale antreprenoriatului

Capitolul 2. Elaborarea documentaţiei de fondare şi înregistrare a businessului mic şi mijlociu
2.1. Traseul de fondare şi înregistrare
2.2. Contractul de constituire
2.3. Statutul

Capitolul 3. Planul de afaceri
3.1. Sinteza pnui de afaceri
3.2. Descrierea afacerii
3.3. Managementul
3.4. Marketing
3.5. Procesul de producţie
3.6. Graficul de implimentare a proiectului
3.7. Mediul înconjurător
3.8. Finanţarea proiectului
3.9. Riscurile
3.10. Prognoze financiare

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE