CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Generalizări cu privire la managementul ONG-urilor
1.1. Noţiuni şi concepte generale despre ONG-uri
1.2. Cadrul legal de funcționare a unui ONG
1.3. Managementul și finanțarea unui proiect

Capitolul II. ONG-urile – factor primordial al democraţiei
2.1. ONG-urile din perspectiva europeană
2.2. Consolidarea ONG-urilor din Republica Moldova prin integrare europeană

Capitolul III. ONG-urile în Republica Moldova
3.1. Situaţia actuală a ONG-urilor din Republica Moldova
3.2. Relaţia dintre ONG-uri şi instituţiile de stat
3.3. Colaborarea ONG-urilor din Republica Moldova cu organizațiile societății civile locale și relațiile cu ONG-urile din comunitatea internațională

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE