CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Negocierea formă de comunicare
1.1. Aspecte definitorii şi etapele negocierii
1.2. Marja şi domeniul de negociere
1.3. Stiluri de comunicare în procesul negocierii

Capitolul II. Modelul comunicării în negocieri
2.1. Modelul structural şi tehnica întrebărilor-răspunsurilor
2.2. Strategii şi tactici de negociere

Capitolul III. Negocierile în procesul managerial actual din Republica Moldova
3.1. Obiectivele specifice şi pregătirea negocierilor în procesul managerial
3.2. Evaluarea finală a procesului de negociere
3.3. Instrumentele de manipulare utilizate în prezent de către managerii autohtoni

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE